SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา ดาบสากล ดาบ Epee (ทีมหญิง) 
รอบก่อนรองชนะเลิศ  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10:45 น.
สนาม
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
 
   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38
Remark :
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45
สถาบันการพลศึกษา
Remark : ชนะคะแนนรวม
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม
 
   
 
Remark :
 
     
 
ชนะ BYE - ชนะ BYE
ชนะคะแนนรวม - ชนะคะแนนรวม
 
     
     
     
Sponcer
Sponcer