SAT GRS
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
กีฬา กอล์ฟ บุคคลหญิง วันที่ 1  
วันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 07:00 น.
สนามกอล์ฟ เขื่อนสิรินธร
 
No.
นักกีฬา
สถิติ
D1
D2
D3
D4
Tot.
หมายเหตุ
(Remark)
7
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
22
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
17
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
21
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 
     
 
Remark :
 
     
 
Gold - เหรียญทอง
Silver - เหรียญเงิน
Bronze - เหรียญทองแดง
WD - ถอนตัวจากการแข่งขัน
DQ - Disqualified
 
     
     
     
Sponcer
Sponcer