SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
นัชชา    
นามสกุล
เหง้าพรหมมินทร์
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 ครอสเวิร์ด
  ทีมหญิง
 ครอสเวิร์ด
  บุคคลเดี่ยวหญิง
 
     
Sponcer
Sponcer