SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
อุทัย    
นามสกุล
ชะนามุญา
เพศ
ชาย
สังกัด
สถาบันการพลศึกษา
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 มวยไทยสมัครเล่น
  ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย
 
     
Sponcer
Sponcer