SAT GRS
       
 
ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ
สมฤทัย    
นามสกุล
สีมนตรี
เพศ
หญิง
สังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 เรือพาย
  กรรเชียงบก ทีมผสม 2 คน ระยะ 1000 เมตร มือใหม่
 เรือพาย
  กรรเชียงบก ทีมหญิง 2 คน ระยะ 1000 เมตร มือใหม่
 เรือพาย
  แคนูสลาลม ชาย 1 คน ระยะ 200 เมตร
 เรือพาย
  แคนูสลาลม ชาย 1 คน ระยะ 200 เมตร
 แฮนด์บอล
  ทีมหญิง
 
     
Sponcer
Sponcer