SAT GRS
รายการ เปตอง 
หญิงเดี่ยว รอบที่ 3  
วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 08:00 น.
สนาม สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

StartList
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
 
 
 
 
 
Sponcer
Sponcer