SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 12 มกราคม 2562    จำนวน 32 เหรียญทอง  
 
ครอสเวิร์ด
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
20.30
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
20.30
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ครอสเวิร์ด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
คาราเต้โด
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
14.00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 15
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
14.00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
คาราเต้โด ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ดาบสากล
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (บุคคลชาย) รอบชิงชนะเลิศ
15:10
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบสากล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ปีนหน้าผา
คู่หญิง (มือใหม่) รอบชิงชนะเลิศ
12:40
โดม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่ชาย (มือใหม่) รอบชิงชนะเลิศ
15:40
โดม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ปีนหน้าผา ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
ชายคู่ รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หญิงคู่ รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยิงปืน ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 26
00:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
09:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
จับล็อคบุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
09:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 55
09:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 56
09:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 57
09:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ต่อสู้บุคคลชาย (Fightin system) รุ่นน้ำหนัก 94 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 58
09:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ยูยิตสู ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
เรือพาย
กรรเชียงบก ทีมหญิง 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
20.15
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กรรเชียงบก ทีมผสม 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
20:00
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กรรเชียงบก ทีมชาย 4 คน ระยะ 2000 เมตร ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
20:30
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กรรเชียงบก ทีมผสม 2 คน ระยะ 1000 เมตร มือใหม่ รอบชิงชนะเลิศ
20:45
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กรรเชียงบก ทีมหญิง 2 คน ระยะ 1000 เมตร มือใหม่ รอบชิงชนะเลิศ
20:55
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กรรเชียงบก ทีมชาย 2 คน ระยะ 1000 เมตร มือใหม่ รอบชิงชนะเลิศ
21:05
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กรรเชียงบก หญิง 1 คน ระยะ 500 เมตร มือใหม่ รอบชิงชนะเลิศ
21:15
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
กรรเชียงบก ชาย 1 คน ระยะ 500 เมตร มือใหม่ รอบชิงชนะเลิศ
21:25
โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
เรือพาย ชิง 8 เหรียญทอง 
 
     
 
เอเเมท
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
20.00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
20:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
เอเเมท ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer
Sponcer