SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 13 มกราคม 2562    จำนวน 27 เหรียญทอง  
 
ครอสเวิร์ด
คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
10:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
10:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ครอสเวิร์ด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
คาราเต้โด
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
14.00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 14
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยนเรศวร
14.00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 61 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
14.00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
คาราเต้โด ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ดาบสากล
ดาบ Epee (บุคคลหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
14:15
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Sabre (บุคคลชาย) รอบชิงชนะเลิศ
14:30
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบสากล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
บริดจ์
ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16:00
อาคาร 15 คณะบริหารธุรกิจและจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บริดจ์ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ปีนหน้าผา
เดี่ยวบุคคลชาย (ทั่วไป) รอบชิงชนะเลิศ
10:50
โดม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ปีนหน้าผา ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เพาะกายและฟิตเนส
Light Weight บุคคลชาย น้ำหนักไม่เกิน 70 กก. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ฟิตเนสชาย รุ่นทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
สปอร์ตฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 170 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
เพาะกายและฟิตเนส ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ปืนสั้นอัดลม - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ปืนสั้นอัดลม - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยิงปืน ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 56 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 116
17:14
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 56 กก. ถึง 62 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 117
18:18
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 69 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 118
18:26
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 49 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 119
18:56
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 49 กก. ถึง 55 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 120
19:08
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 55 กก. ถึง 62 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 121
19:27
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ศิลปะการต่อสู้ (Duo Show System) หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 115
19:39
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ยูยิตสู ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
เอเเมท
คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
11:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
เอเเมท ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer
Sponcer