SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 14 มกราคม 2562    จำนวน 59 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
กระโดดสูง - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
ขว้างจักร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:20
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
กระโดดค้ำ - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:55
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
ขว้างค้อน - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:50
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
19:45
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
20:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
กรีฑา ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
ครอสเวิร์ด
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
10:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ครอสเวิร์ด ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
คาราเต้โด
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 84 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 8
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันการพลศึกษา
13:00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
รุ่นน้ำหนักมากกว่า 68 กก. บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
14.00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 75 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14.00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 84 กก. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 6
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
14.00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
คาราเต้โด ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
 
ดาบสากล
ดาบ Foil (ทีมหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
15.15
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Epee (ทีมชาย) รอบชิงชนะเลิศ
15:15
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบสากล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทเบิลเทนนิส
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 108
มหาวิทยาลัยธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
Official
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 109
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09:00
หอประชุมตลาดสด เทศบาล 3 (ตลาดใหญ่)
-
-
เทเบิลเทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เปตอง
หญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
13.00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13:00
สนามเปตอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เพาะกายและฟิตเนส
แอธเลติคฟิสิค บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงเกิน 162 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
สปอร์ตฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงไม่เกิน 175 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ฟิตเนสหญิง รุ่นทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
สปอร์ตฟิสิคชาย บุคคลชาย ความสูงเกิน 175 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
18:00
ลานพอก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
เพาะกายและฟิตเนส ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ปืนยาวอัดลม - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ปืนยาวอัดลม - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยิงปืน ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 62 กก. ถึง 70 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 49
09:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ต่อสู้บุคคลหญิง (Fightin system) รุ่นน้ำหนักเกิน 70 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 50
09:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 69 กก. ถึง 77 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 51
09:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 77 กก. ถึง 85 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 52
09:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 85 กก. ถึง 94 กก. รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 53
09:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
จับล็อคบุคคลชาย รุ่นน้ำหนักเกิน 94 กก. ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 54
09:00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ยูยิตสู ชิง 6 เหรียญทอง 
 
     
 
เรือพาย
กรรเชียง ชาย 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 ม. ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
12.45
อุทยานบึงบัวห้วยวังนอง
Official
คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
12.53
อุทยานบึงบัวห้วยวังนอง
Official
เรือยาว 10 ฝีพาย 500 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13.01
อุทยานบึงบัวห้วยวังนอง
Official
แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
13.09
อุทยานบึงบัวห้วยวังนอง
Official
เรือยาว 5 ฝีพายชาย 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
13.17
อุทยานบึงบัวห้วยวังนอง
Official
กรรเชียง หญิง 1 คน พายคู่ ระยะทาง 500 ม. ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
13.25
อุทยานบึงบัวห้วยวังนอง
Official
คยัค ชาย 4 คน 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
13.33
อุทยานบึงบัวห้วยวังนอง
Official
เรือยาว 5 ฝีพายหญิง 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
13.41
อุทยานบึงบัวห้วยวังนอง
Official
กรรเชียง ชาย 2 คน พายคู่ ระยะทาง 500 เมตร ทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
13.49
อุทยานบึงบัวห้วยวังนอง
Official
เรือยาวมังกร 10 ฝีพายชาย ระยะ 500 เมตร รอบชิงชนะเลิศ
13.57
อุทยานบึงบัวห้วยวังนอง
Official
เรือพาย ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 800 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:45
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:20
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
กบ 50 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:55
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:10
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:25
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ว่ายน้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
ห้อง 53.307 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หมากรุกไทย ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
ห้อง 53.307 ชั้น 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หมากล้อม คู่ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
ห้อง 53.506 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หมากล้อม คู่หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
ห้อง 53.506 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หมากล้อม คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
ห้อง 53.506 ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หมากรุกสากล ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
ห้อง 53.407 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หมากรุกสากล ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
ห้อง 53.407 ชั้น 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หมากฮอส ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หมากฮอส ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
09:00
ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
หมากกระดาน ชิง 9 เหรียญทอง 
 
     
 
เอเเมท
คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
11:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
เอเเมท ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer
Sponcer