SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 15 มกราคม 2562    จำนวน 50 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
กระโดดไกล - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
ขว้างค้อน - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:00
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:25
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
เขย่งก้าวกระโดด - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 1,500 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:45
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
เดิน 5,000 เมตร หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:05
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
17:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:15
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:35
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทศกรีฑา - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19.00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
19:10
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
วิ่ง 400 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:30
สนามกรีฑา โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี
Official
กรีฑา ชิง 12 เหรียญทอง 
 
     
 
ครอสเวิร์ด
บุคคลเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
13:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
13:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ครอสเวิร์ด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
คาราเต้โด
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
13:00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ท่าต่อสู้ (Kumite) - ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13:00
หอประชุมต้นพอก (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
คาราเต้โด ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
ทีมชุด - ชาย สาย M39 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 39
สถาบันการพลศึกษา  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
9:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชุด - หญิง สาย W35 รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 35
สถาบันการพลศึกษา  vs จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ดาบสากล
ดาบ Sabre (ทีมหญิง) รอบชิงชนะเลิศ
12:00
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบ Foil (ทีมชาย) รอบชิงชนะเลิศ
14:45
โรงแรมสุนีย์แกรนด์ ลานกิจกรรมชั้น 4
Official
ดาบสากล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs สถาบันการพลศึกษา
08:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
08:30
สนามเทนนิส สวนนก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
เทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
แบดมินตัน
ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
10:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs มหาวิทยาลัยรามคำแหง
10:00
เทศบาลวารินชำราบ
Official
แบดมินตัน ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ยิงปืน
ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ปืนยาวท่านอน 50 เมตร ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สถาบันพลศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
Official
ยิงปืน ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ยูยิตสู
ต่อสู้ ทีมผสม (ชาย 3 หญิง 2) รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
13.00
อาคารย์ศูนย์การเรียนรู้ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ยูยิตสู ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
ลีลาศ
Latin American Class E Single Dance (Poso Doble) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
Latin American Class E Single Dance (Jive) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
Standard Class B รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
Standard Class E Single Dance (Waltz) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
Standard Class E Single Dance (Tango) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
Standard Class E Single Dance (Viennese Waltz) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
Standard Class E Single Dance (Slow Foxtrot) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
Standard Class E Single Dance (Quickstep) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
Latin American Class C รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
Latin American Class D รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
Latin American Class E Single Dance (Samba) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
Latin American Class E Single Dance (ChaChaCha) รอบชิงชนะเลิศ
10:30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
Latin American Class E Single Dance (Rumba) รอบชิงชนะเลิศ
13.30
หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
ลีลาศ ชิง 13 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:00
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:10
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:25
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
กรรเชียง 200 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
16:40
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
กบ 50 เมตร - ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:55
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:10
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ศูนย์บ้านยางน้อย)
Official
ว่ายน้ำ ชิง 7 เหรียญทอง 
 
     
 
เอเเมท
บุคคลเดี่ยวชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
บุคคลเดี่ยวหญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 1
13:00
ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Official
เอเเมท ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer
Sponcer