SAT GRS
   
แฮนด์บอล

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 17 มกราคม 2562

แฮนด์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
08:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
10:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
12:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 16
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
14:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย M13  คู่ที่ 13
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
16:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
ทีมชาย   สาย M14  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
18:00
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Official
รวม แฮนด์บอล  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Print Day by Day Table
Sponcer
Sponcer